Uchwały 2006 rok 

 

 

UCHWAŁA Nr XLI/246/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 19 października 2006r.
w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów dla działki nr ew. 36 położonej we wsi Pociecha.
Tekst uchwały Nr 246/2006


UCHWAŁA Nr XLI/247/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 19 października 2006 r.
w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie oraz Gimnazjum w Grabowie.
Tekst uchwały Nr 247/2006

UCHWAŁA  Nr XLI/248/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 19 października 2006 r.
w sprawie zmiany i nadania nazw ulic
Tekst uchwały Nr 248/2006

UCHWAŁA  Nr XLI/249/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 19 października 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do  Uchwały Nr XXVII/152/2005 Rady Gminy Grabów z dnia 31 marca 2005 roku dot. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabów
Tekst uchwały Nr 249/2006

UCHWAŁA Nr XLI/250/2006r. RADY GMINY GRABÓW
z dnia 19 października 2006 r.
w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Tekst uchwały Nr 250/2006


UCHWAŁA Nr XLII/252/2006r. RADY GMINY GRABÓW
z dnia 26 października  2006 r.
w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie . 
Tekst uchwały Nr 252/2006

UCHWAŁA Nr XLII/253/2006r. RADY GMINY GRABÓW
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
 Tekst uchwały Nr 253/2006
 


Liczba odwiedzin : 1098
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2007-07-20 14:42:24
Czas publikacji: 2007-07-20 14:42:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak