Uchwały rok 2006 

 

 

UCHWAŁA Nr XL/240/06 RADY GMINY GRABÓW z dnia 28 września 2006
w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIX/237/06 /226/06  Rady Gminy Grabów  z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów

Tekst uchwały Nr 240/2006

UCHWAŁA  Nr XL/242/06 RADY GMINY GRABÓW z dnia 28 września 2006
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie

Tekst uchwały Nr 242/2006

UCHWAŁA  Nr XL/243/06 RADY GMINY GRABÓW z dnia  28 września 2006
w sprawie  wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodków gier na automatach o niskich wygranych usytuowanych na terenie miejscowości Grabów.

Tekst uchwały Nr 243/2006

UCHWAŁA Nr XL/244/06 RADY GMINY GRABÓW z dnia 28 września 2006
w sprawie zawarcia porozumienia na zwrot kosztów dotacji udzielonej w 2006 roku przez Gminę Miasto Łęczyca w przedszkolu publicznym  na dziecko uczęszczające do przedszkola w Łęczycy z terenu Gminy Grabów.

Tekst uchwały Nr 244/2006

UCHWAŁA Nr XL/245/06 RADY GMINY GRABÓW z dnia 28 września 2006r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Łęczyckim na wspólną realizację wykonania trasy rowerowej „ W Centrum Polski” oraz szlaków łącznikowych „W Królestwie Diabła Boruty” na terenie Gminy Grabów.

Tekst uchwały Nr 245/2006

 


Liczba odwiedzin : 1071
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2007-07-20 14:32:43
Czas publikacji: 2007-07-20 14:32:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak