Plan na rok 2006 

 

 


Uchwała Nr XXXVII /216/2006 Rady Gminy w Grabów z dnia 03 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grabów na 2006 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Grabów Nr XXXVII/216/2006 z dnia 03.03.2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Rady Gminy Grabów Nr XXXVII/216/2006 z dnia 03.03.2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/216/06 z dnia 03.03.2006 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2006

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Grabów Nr XXXVII/216/2006 r. z dnia 3.03.2006 sprawie budżetu gminy na rok 2006

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/216/06 z dnia 03.03.2006 w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/216/06 w sprawie budżetu gminy na rok 2006 z dnia 03.03.2006 r.

Załącznik 5a do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/216/06 z dnia 03.03.2006
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.)

Załącznik 6 do Uchwały Rady Gminy nr XXXVII /216/06 z dnia 03.03.2006 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie na 2006 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Grabów Nr XXXVII/216/2006 z dnia 03.03.2006 r w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetu Gminy Grabów przewidywalny stan zadłużenia Gminy Grabów na rok 2006 oraz informacja o możliwościach sfinansowania deficytu

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Grabów Nr XXXVII/216/2006 z dnia 03.03.2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Grabów w sprawie budżetu gminy na 2006 r. Nr XXXVII/216/2006r z dnia 03.03.2006 r.

 


Liczba odwiedzin : 3872
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2006-07-26 15:14:00
Czas publikacji: 2006-07-26 15:14:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak