Uchwały 2006 rok 

 

 


U C H W A Ł A Nr XXXIX/227/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 12 lipca 2006 roku
w sprawie przekształcenia formy organizacyjno – prawnej Biblioteki Publicznej Gminy Grabów
Tekst uchwały Nr 227/2006

U C H W A Ł A Nr XXXIX/228/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 12 lipca 2006 roku
w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Grabów oraz nadania Bibliotece Statutu
Tekst uchwały Nr 228/2006

U C H W A Ł A Nr XXXIX/229/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 12 lipca 2006 roku
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 -  2013
Tekst uchwały Nr 229/2006

STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GRABÓW NA LATA 2006 – 2013
Strategia Gminy Grabów

U C H W A Ł A Nr XXXIX/230/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 12 lipca 2006 roku
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie
Tekst uchwały Nr 230/2006

U C H W A Ł A Nr XXXIX/231/06 Rady Gminy Grabów z dnia 12 lipca 2006r.
W sprawie nadania nazw przedłużonym częściom istniejących ulic
Tekst uchwały Nr 231/2006

U C H W A Ł A  Nr XXXIX/232/06 Rady Gminy Grabów
z dnia 12 lipca 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu komunalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Tekst uchwały Nr 232/2006

U C H W A Ł A Nr XXXIX/233/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 12 lipca 2006r.
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy ustalenia wysokości opłat za  usługi  o charakterze użyteczności publiczne
Tekst uchwały Nr 233/2006

U C H W A Ł A Nr XXXIX/234/06 Rady Gminy Grabów z dnia 12 lipca 2006r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/ 101 /06 Rady Gminy Grabów z dnia 15 grudnia 1999r. w sprawie zasad ustalenia opłat za podłączenie przyłącza do komunalnych urządzeń  zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizację.
Tekst uchwały Nr 234/2006

U C H W A Ł A Nr XXXIX/235/06 Rady Gminy Grabów z dnia 12 lipca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/240/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Grabów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Tekst uchwały Nr 235/2006

U C H W A Ł A Nr XXXIX/236/06 Rady Gminy Grabów z dnia 12 lipca 2006r.
w sprawie zmian w podziale gminy Grabów na obwody głosowania
Tekst uchwały Nr 236/2006

U C H W A Ł A Nr XXXIX/237/06 Rady Gminy Grabów z dnia 12 lipca 2006r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVIII /226/06  Rady Gminy Grabów z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów
Tekst uchwały Nr 237/2006

U C H W A Ł A Nr XXXIX/238/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 12 lipca 2006r.
w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie.
Tekst uchwały Nr 238/2006
 


Liczba odwiedzin : 1076
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2006-07-27 12:22:44
Czas publikacji: 2006-07-27 12:22:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak