Uchwały 2006 rok 

 

 
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/217/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie wyposażenia w majątek jednostkę oświatową Gimnazjum w Grabowie

Tekst uchwały Nr 217/2006


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/219/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie najmu nieruchomości położonej w Kadzidłowej na czas oznaczony stanowiącej własność Gminy

Tekst uchwały Nr 219/2006


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/220/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst uchwały Nr 220/2006


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/221/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 kwietnia 2006r.
w  sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łęczyckiego na „Budowę chodników i miejsc postojowych dla poprawy bezpieczeństwa drogowego w Grabowie i Starej Sobótce”.
Tekst uchwały Nr 221/2006


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/222/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności  publicznej Gminy Grabów.
     
 Tekst uchwały Nr 222/2006               


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/223/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości
Tekst uchwały Nr 223/2006


U CH W A Ł A Nr XXXVIII/224/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabów za 2005 rok.
Tekst uchwały Nr 224/2006


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/225/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości najniżsego wynagrodzenia w pierwszej kategorii  zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie
Tekst uchwały Nr 225/2006


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/226/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów

Tekst uchwały Nr 226/2006


 


Liczba odwiedzin : 1052
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2006-07-27 11:41:10
Czas publikacji: 2006-07-27 11:41:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak