Uchwały z IV sesji Rady Gminy Grabów 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr IV / 19 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 4.01M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV / 20 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „ Senior-Wigor” w Grabowie w ramach struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 1.65M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV / 21 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w Szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 2.83M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV / 22 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie rzeczowej (posiłków i świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych) dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 2.01M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV / 23 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz pomocy rzeczowej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 2.03M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV / 24 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób skierowanych z terenu gminy Grabów

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 2.08M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV / 25 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabów na rok 2019

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 11.93M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV / 26 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grabów na lata 2018 – 2026

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 1.6M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV / 27 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do określania Przewodniczącemu Rady polecenia wyjazdu służbowego

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV / 28 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Grabów

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 1.3M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV / 29 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Grabów

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 1.3M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV / 30 / 18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grabów na 2018 rok

Data: 2019-01-08 09:11:58 Rozmiar: 4.14M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 17
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2019-01-08 09:11:58
Czas publikacji: 2019-01-08 09:11:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak